Betel Stovner

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Betel Stovner, Stovnerveien 58, er en pinsemenighet grunnlagt i 1932 som en avdeling ut i fra Evangeliesalen. Det var da pinsevennene ikke fikk slippe til med sine møter i bedehuset Bethel på Grorud, at de etablerte seg som egen enhet og bygget forsamlingshuset Betel Stovner der det holdes regelmessige gudstjenester og møter i det som nå er et villastrøk på Stovner. 1961 ble menigheten selvstendig og dermed fri fra Evangeliesalen.