Evangeliesalen Berøa

Evangeliesalen Berøa. Foto 2022: Sylvi Baardseth Panjwani

Evangeliesalen Berøa, tidligere Evangeliesalen, Nordre gate 18b ble oppført 1915 med nybarokk fasade (ark. Harald Aars) som byens første kinobygning, Regina Teater.

Menigheten Evangeliesalen, stiftet 1916, kjøpte eiendommen og innviet den til eget bruk 17.mai 1929. 1932 innvendig ombygget fra kinosal med amfi til møtesal med flatt gulv, overlys og plattform. Kjeller ble også gravd ut. 1972–73 ble kjelleren bygget om fra lager til Lillesal, og byggets kjøkken ble utvidet.

Høsten 1943 beslagla tyske soldater eiendommen og brukte den til lager. Menigheten fikk da frem til frigjøringen 1945 drive sitt arbeid hos og sammen med pinsemenigheten Berøa som da holdt til i Hausmanns gate 23. I 2001 slo de to menighetene seg sammen under navnet Evangeliesalen Berøa.

Historikk Evangeliesalen

Evangeliesalen ble stiftet som en frimenighet i Kristiania av Jenny og Oscar Halvorsen 1916. Oscar Halvorsen hadde møtt vekkelsen mens han bodde i USA, og begynte sitt kall der i 1906. Returnerte til Norge i 1909 og startet arbeid i Nøtterøy og i Telemark. Etter å ha mistet sin hustru møtte han Jenny Bergby i Porsgrunn. De giftet seg i 1915, og fulgte begge kallet om å starte frimenighet i hovedstaden 1916. Her begynte de med matservering til trengende fra Seilduksgata 24, og fra sommeren 1917 med teltmøter i et telt som rommet 1.500. Det ble vekkelse, og menigheten kjøpte tomt til teltet i Kirkeveien.

I 1926 ble den frie menigheten organisert som offisiell pinsemenighet, og den leide lokaler i Pløens gate 4. Her holdt de til til Nordre gate 18b ble kjøpt.

I 1932 ble det opprettet en egen menighet under Evangeliesalen i Stovnerveien 58, Betel Stovner. Denne menigheten fikk skjøte som egen selvstendig menighet 1961.

På slutten av 1970-tallet begynte Lise og Ludvig Karlsen sitt arbeid for rusavhengige ut i fra menigheten i Nordre gate.

1984 startet egne radiosendinger med faste sendinger til 1988. 1990 ble det TV-sendinger, først på Oslo lokal-TV, og fra 1992 til 1996 med egen konsesjon for TV-sendinger fra Evangeliesalen.

Historikk Berøa

Menigheten Berøa er en av de eldste frie menighetene i hovedstaden. Den begynte 1895 inspirert av Plymouth-bevegelsen. I 1920-årene slo Berøa og Kristiania Fellesmisjon seg sammen, men ble igjen en egen menighet fra 1930, og formelt tilknyttet Pinsebevegelsen 1939. Berøa holdt til i ulike lokaler: i 3dje etasje i Grænsen 3, i 3dje etasje i Hausmanns gate 39 og i Broderkretsens bedehus i Hausmanns gate 23 1942–47. Fra 1949 fikk de leie bedehuset i bakgården Osterhaus' gate 1, og å stå for utleie til personer knyttet til menigheten av leilighetene i leiegården. Det var gullsmed Nilsen som hadde kjøpt tomten og husene på den i 1940 og sto for utleien til Berøa.