Pløens gate

Pløens gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Storgata til Torggata. Oppkalt 1864 etter legatstifteren, grosserer Marcus Pløen (1778–1836). Gaten var først anlagt fra Grubbegata til Youngstorget, videreført til Storgata i 1870-årene. Strekningen fra Grubbegata til Torggata fikk 1999 navnet Eva Kolstads gate.

Bygninger m.m.:

4. Her lå tidligere restauranten «Den runde Tønne» (1965–99), i en gård med tradisjoner som serveringssted. Bygningen ble oppført 1889 (ark. Henrik Nissen) og huset opprinnelig restauranten «Casino» i første etasje og festsalen med galleri og dansegulv i annen etasje; i lokalet var det også varietéforestillinger. Festsalen ble ominnredet til kinolokale 1908, og bygningen ombygd 1929 med nye innskrenkninger av restaurantdriften. Fra 2001 holder «Café Mono» til her; i tillegg til kafé arrangeres det konserter og debattkvelder.

8. På hjørnet av Grubbegata lå restauranten «Justisen» i en gård oppført 1881, revet 1985 for å gi plass til utvidelse av regjeringskvartalet. Justisen gjenåpnet 1986 i Møllergata 15.