Tjonerudveien

Tjonerudveien, Stovner, bydel Stovner, fra Stovnerveien nordøstover forbi Tangerudveien. Navn 1928 etter husmannsplassen Tjonerud under Stovner gård. Navnet kommer fra kjone, som betyr tørkestue.