Andresens Bank

Andresens Bank, tidligere forretningsbank med hovedkontor i Kirkegata 6. Banken hadde røtter i et kjøpmanns- og bankierfirma etablert i 1809 av Nicolai Andresen (1781–1861). Firmaet ble fra 1845 drevet videre av hans sønn Nicolay August Andresen (1812–94) under navnet N. A. Andresen. I 1854 ble broren Engelhart Andresen (1826–96) tatt opp som kompanjong, og firmanavnet ble da N. A. Andresen & Co. Firmaet kjøpte i 1857 eiendommen Kirkegata 6, rev den gamle bygningen og lot oppføre et treetasjes hus med festsal i annen etasje og byens første vannklosett. Et toetasjes tilbygg ble bygd som bankbygning i 1890-årene.

Firmaet ble i 1913 omdannet til aksjeselskap under navnet Andresens Bank A/S, som i 1921 ble sammensluttet med Bergens Kreditbank til Foreningsbanken. Foreningsbanken, som var landets største bank, kom i 1923 under offentlig administrasjon, men en ny Andresens Bank ble reorganisert i 1928 som en fortsettelse av Oslo-avdelingen til Foreningsbanken.

Andresens Bank ble i 1966 sammensluttet med Kristiania Folkebank og Kristiania Hypothek- og Realkredit-Bank (Realbanken) og het i litt over et år AFR-banken. Andresens Bank var lenge en av Norges største forretningsbanker med over 30 filialer i Oslo og omegn, men ble i 1980 overtatt av Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen), som nå er en del av det nordiske bankkonsernet Nordea.