Kristiania Folkebank

Kristiania Folkebank, tidligere bank etablert i 1888 med hovedkontor Nytorvet 1 (nå Youngstorget 1). Den hadde filialer i Kongens gate 33, Bygdøy allé 65, Thorvald Meyers gate 42 og Stortingsgata 20. Banken la vekt på «å være de mindre bemidlede lag av befolkningen til nytte», og et av formålene ved stiftelsen var å drive pantelånsvirksomhet gjennom håndpant og slik være et alternativ til private pantelånere. Etter hvert kom alminnelig bankvirksomhet mer i forgrunnen. Kristiania Folkebank ble i 1966 sammensluttet med Andresens Bank.