Anefeltløkkens Kirkegaard

Anefeltløkkens Kirkegaard, opprinnelig navn på Gamlebyen gravlund. 1873 ble Anefeltløkken i Loelvdalen kjøpt for å anlegge kirkegården inntil den gamle Oslo Hospitals kirkegård. Etter byens utvidelse 1878 var det vanskelig å skaffe nok gravplasser til befolkningen, så en periode ble Anefeldtløkken kirkegård brukt til å begrave fattige fra hele byen. Innviet 1874, fikk navnet Oslo gravlund 1894, og Gamlebyen gravlund 1925.