Apalløkkveien

Apalløkkveien, Rødtvet, bydel Grorud, fra Sandåsveien til Rasmus Engers vei. Oppkalt 1961 etter Apalløkka, tidligere husmannsplass under Rødtvet gård. Østover fra Apalløkkveien går blindveien Ole Wingers vei.

15. «Greibanen», se Grei.