Rødtvet (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Rødtvet, sogn og boligstrøk øst for Årvollåsen, bydel Grorud, navn etter Rødtvet gård. Tidligere jordbruksområde, en del industri på 1800-tallet – steinindustri, teglverk, kakkelovnfabrikk og pottemakeri. Hestejordene er et minne om tiden før utbyggingen av Groruddalen.

Området ble utbygd i 1960-årene etter en reguleringsplan fra 1958, utbygd vesentlig med boligblokker på tre og fire etasjer, men også fire skiveblokker på 12 etasjer. Olav Selvaag disponerte området lengst i sør, mens Nils S. Stiansen stod for utbyggingen av området som hadde tilhørt Øvre Kalbakken gård. Området har også en del småhusbebyggelse, hvor også det tidligere «Bjerka pensjonat» ligger i Bjerkastien. Noe småindustri. Rødtvet skole (barne- og ungdomskole) 1962. T-banestasjon på Grorudbanen 1966. Rødtvet sykehjem 1969. Rødtvet kirke innviet 1978; sognet utskilt fra Grorud 1972.