Rødtvet gård

(Omdirigert fra Rødtvet (gård))

Rødtvet, gård med g nr. 90/1, Rødtvetveien 14, har ingen kjent navneform i norrønt, første ledd av navnet er derfor utolket, siste ledd kommer av norrønt Þveit, lite jordstykke. Gården lå i middelalderen under Hovedøya kloster. Den var senere krongods, til den ble solgt 1663. Våningshuset ble bygd 1825 av Anders Sørli, og er Groruddalens fineste empirebygning. I 1835 hadde gården et teglverk, som lå ved nåværende Kakkelovnskroken, samt et pottemakeri. Rødtvet hadde tre husmannsplasser i 1771: Haugenstuen, Apalløkka og Solli.

Referanser til denne artikkelen

Rødtvetveien