Kakkelovnskroken

Kakkelovnskroken, Rødtvet, bydel Grorud, fra Rødtvetveien til Rødtvet T-banestasjon. Navn 1961 etter en kakkelovnsfabrikk som tidligere lå på Rødtvet.