Bjerkastien

Gunhild Fossum, datter av Bjerkastien, Rødtvet, bydel Grorud, fra Hans Aanruds vei til Furér Nymos vei. Navn 1986 etter eiendommen Bjerka.

3. Det tidligere «Bjerka pensjonat,» toetasjes trehus ved hjørnet av Hans Aanruds vei, oppført 1928 av Gunhild Fossum, datter av Rasmus, Enger på Rødtvet gård, drevet frem til 1942. Etter krigen brukt som barnehjem. 1985 solgt som privatbolig.