Apothekernes Laboratorium for Specialpreparater

Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater AS, tidligere bedrift som produserte legemidler, stiftet som aksjeselskap i 1903 av flere av byens ledende apotekere. En av direktørene fra starten av var Einar A. Sissener (1851–1931), fra 1911 var han styreleder og bedriftens ledende kraft. De første årene hadde bedriften lokaler i Nedre Slottsgate 5, men da disse lokalene ble for små, flyttet den til Øvre Vollgate 15, den gamle Nissens Pigeskole. Her var bedriften til 1921, da den hadde fått sitt store produksjonsanlegg i Harbitzalléen 3 på Hoff. Produksjonslokalene på Hoff, var oppført i nybarokk (ark. Einar Smith), de stod ferdige i 1920, og ble tatt i bruk året etter. Anlegget bestod av en administrasjonsbygning og to store laboratorie- og produksjonsbygninger. Etter hvert ble anlegget utvidet og modernisert, og den høye pipa, som spredde gjærlukt i området, ble gjort stadig gjort høyere. Konsernet, som skiftet navn til Alpharma, ble splittet opp og solgt i 2006. Produksjonsanlegget på Skøyen ble overtatt av firmaet Axellia. I 2008 ble det igjen overtatt av det danske selskapet Novo, som flyttet hovedkontoret fra Hoff til Danmark. Produksjonen av antibiotika, som hadde vært det som spredde den sjenerende gjærlukten på Hoff i 60 år, ble i 2012 flyttet til anlegg i Danmark og senere til Kina.

De tidligere norske eierne gjorde AL Industrier til et rent eiendomsselskap. Dette ble avviklet med salg av fabrikkanlegget på Hoff til Møller-gruppen, som i 2017 rev det meste av den gamle fabrikken for å bygge blokker med kontorer, butikk og kafé samt 300 leiligheter. En av de gamle fabrikkbygningene fra 1920, det gamle laboratoriebygget, er bevart med fasade mot Harbitzalléen.