Harbitzalléen

Harbitzalléen, SkøyenAbbediengen, bydel Ullern, fra Hoffsveien til Abbedikollen. Oppkalt 1926 etter kjøpmann Gottfred Kristian Bohr Harbitz (1833–1916), eier av Abbediengen gård 1874–1916.

Bygninger m.m.

1. Trafostasjon fra 1920-årene oppført av Akers Elektrisitetsverk.

5b. En toetasjes forretningsgård i mur med underetasje, oppført 1940. I første etasje holdt møbelsnekkerfirmaet Hiorth og Østlyngen til, et firma etablert i Oslo i 1933 av Arne Hiorth (1911–75) og Leiv Østlyngen (1908–92). I annen halvdel av 1930-årene fikk bedriften rettigheter for lisensproduksjon av Alvar Aaltos møbler i Norge. Rundt 1940 arbeidet flere nyutdannede møbeldesignere for firmaet, bl.a. Rolf Rastad og Adolf Relling. I 1970 ble bedriften solgt for avvikling.

I annen etasje Einar Rustads fabrikk for stålmøbler, og i kjelleren hadde With og Wessel lagerlokale for biler. Hele gården ble beslaglagt av tyskerne i oktober 1941, og de beholdt den frem til frigjøringen.

19. Harbitz torg. Etter at A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpreparaters produksjon på Hoff ble nedlagt i 2012, ble det gamle fabrikkanlegget solgt til Møller-gruppen, som i 2017 rev de gamle fabrikkbygningene bortsett fra én, for å bygge blokker med kontorer, butikker, restauranter og kaféer samt 300 leiligheter. Den ene bevarte fabrikkbygningen fra 1920, det gamle laboratoriebygget med sin tidstypiske fasade mellom nybyggene mot Harbitzalléen, er rehabilitert og omgjort til kulturhus og møteplass. Prosjektet er del av fortetningsstrategien på Skøyen. Reguleringsplanen legger opp til 60.000 m² brutto byutviklingsareal med en blanding av boliger, næringsarealer og offentlige formål (skole). LPO prosjekterte kontorbygget og næringslokalene, MAKE arkitekter var arkitekter for boligene.

24. Abbediengen gård, nå lokaler for Foreningen Norden.