Arbeidernes Bok- og Papirhandel

Arbeidernes Bok- og Papirhandel, forretning etablert i 1908 av redaktør Hans Østerholdt (1873–1958), bokhandel fra 1921. Den holdt da til i det gamle Folkets Hus i Youngs gate 13. Den ble overtatt av Oslo bokbinderforening av Oslo Arbeiderparti i 1925, og ble aksjeselskap i 1931 med Oslo bokbinderforening som største aksjonær.

Forretningen var under krigen et senter for illegalt arbeid, blant annet fikk den illegale avisen Fri fagbevegelse papir herfra. I 1942 overtok nazistene forretningen og beholdt den til en mer arbeidervennlig disponent ble ansatt i juni 1944.

I 1959 flyttet bokhandelen til Youngstorget 4, da det gamle Folkets Hus ble revet i forbindelse med oppføringen av det nye. De første årene etter 1970 ble økonomisk vanskelige for forretningen, noe som resulterte i at Oslo bokbinderforening solgte sine aksjer til Tiden Norsk Forlag i 1974. I 1991 gikk bedriften konkurs.