Folkets hus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Folkets hus fotografert i 2008. - Foto Mahlum / Public Domain

Folkets hus, Youngs gate 11, kontor- og administrasjonsbygg for Landsorganisasjonens sekretariat og for en rekke fagorganisasjoner. Det inneholder også flere større og mindre møtesaler, Oslo kongressenter, lokaler for Arbeiderbevegelsens arkiv m.m. Det ble oppført i to byggetrinn 1958–62 (ark. Knut Knutsen, etter arkitektkonkurranse 1939). Ved hjørnet mot Henrik Ibsens gate (nå Hammersborggata) lå det gamle Kristiania Arbeidersamfund med adresse Torggata 14.

Fra 1961 hadde Oslo Samvirkelag avd. 32 Snarkjøp (selvbetjeningsbutikk) med inngang fra Youngsbakken. På hjørnet mot Torggata var det banklokale for Arbeidernes Landsbank. Et tredje byggetrinn mot Henrik Ibsens gate gate (nå Hammersborggata) og Møllergata oppført 1985 (ark. Bengt Espen Knudsen).

Bygningen avløste det gamle Folkets hus som ble reist på samme sted 1907. Dette var det andre Folkets hus som ble innviet i Norge. Det første ble innviet i Bergen 1901.

Ved ombygging og modernisering av det nåværende bygget rundt 1990, ble det funnet et avlyttings- og overvåkingsanlegg fra den kalde krigens tid. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.