Arctanders gate

Arctanders gate, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra Alnagata til Konows gate. Navn etter Sofus Arctander (1845–1924), stortingsmann, odelstingspresident og statsråd. Arctander var borgermester i Kristiania 1908–19 og tok da initiativ til Arctanderbyen. Gatenavnet vedtatt 1933.

1. Del av Baglerbyen.