Baglerbyen

Baglerbyen, boligfelt i Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, utbygd i perioden 2002–07. Området ligger innunder Ekebergskrenten sør for Lodalen. Boligprosjektet består av fire byggetrinn med til sammen 285 leiligheter. Området er utbygd av Veidekke eiendom.

Arctanders gate 1, oppført 2002 (ark. Kari Nissen Brodtkorb).

Konows gate 15–17, 19, 21–23, fem boligblokker oppført 2003 (ark. Jan-Olav Toft) i tre etasjer og toppetasje under skråtak.

Konows gate 24–30, to blokker oppført 2005 (ark. Robert Lorange) i to etasjer samt inntrukket toppetasje.

Konows gate 20–22, Alnagata 20–22, fire blokker oppført 2006 (ark. Robert Lorange) i tre til fem etasjer.

Inges gate 2–8, tre boligblokker oppført 2004 (ark. Robert Lorange) i fire til fem etasjer.

Alnagata 14–18, tre punkthus i ni etasjer (ark. Voll Arkitekter), oppført 2007, kalles «Startbo» og har 110 leiligheter spesielt beregnet på førstegangskjøpere.