Arkitekt Rivertz’ plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Arkitekt Rivertz' plass, sett mot sør, 2007. Foto: Helge Høifødt/Oslo Byleksikon

Arkitekt Rivertz’ plass, Sagene, bydel Sagene, ved krysset Uelands gate/Griffenfeldts gate, tidligere Ivar Aasens plass. Oppkalt 1952 etter arkitekt Kristen Tobias Rivertz (1862–1937), som bl.a. tegnet City-Passasjen, arbeiderboligen Åkebergveien 52, Togagården i Akersgata og Det Rivertzke kompleks like nord for plassen.