Askeveien

Askeveien, Skøyen, bydel Ullern, fra gangvei ved trikkelinjen (Lilleakerbanen) på Skøyen til Prinsessealleen. Navn etter asketrærne langs veien, vedtatt 1933.