Axel Huitfeldts vei

Axel Huitfeldts vei, Kastellet, bydel Nordstrand, fra Midttunveien til Furubråtveien. Oppkalt 1917 etter overrettssakfører Axel Huitfeldt (1847–1901), som var bosatt på Kastellet. Fra Axel Huitfeldts vei til Vikingveien går veien Rundingen.