Axel Jensen

Axel Jensen, tidligere næringsmiddelbedrift, grunnlagt 1893 av Axel Jensen (1873–1955). Firmaet drev pølsemakeri, salteri, røkeri, fryseri og hermetikkfabrikk i egne fabrikklokaler i Fredensborgveien 24/26 og hadde butikkutsalg i Torggata 13. Etter grunnleggerens død overtok sønnene Finn Reidar Jensen (1901–60) og Sverre Jensen. Førstnevntes sønn var forfatteren Axel Jensen (1932–2003), som valgte ikke å gå inn i familiebedriften. Firmaet ble avviklet i 1970-årene, og lokalene ble tatt i bruk av bl.a. Westerdals reklameskole og en restaurant.