Bølerskogen

Bølerskogen, Bøler, bydel Østensjø, fra Utmarkveien til Bølerlia. Navn etter Bøler gård, vedtatt 1955. Blokk- og småhusbebyggelse, bl.a. bygd for Politiets Selvbyggerlag og OBOS-borettslaget Hauktjern, se Bøler.