Bakkehaugen menighetshus

Bakkehaugen menighetshus holdt til her i Bakkehaugen gård. Foto ca. 1940 av Esther Langberg / Oslo Museum

Bakkehaugen menighetshus, tidligere menighetslokale i Bakkehaugen gård. Bygningene kjøpt 1936 og innredet med en større og en mindre sal pluss kjøkken i hovedhusets første etasje. Den store salen ble blant annet brukt til gudstjeneste, den første 19.sept 1937, men rommet ble først under krigen innviet av sogneprest Gustav Dietrichson som interimskirke for Bakkehaugen distrikt i Vestre Aker menighet. Den ble benyttet inntil Bakkehaugen kirke sto ferdig 1959.

Speiderne (Bakkehaugen Fakkel) holdt til i låven, og sanitetsforeningen hadde barnehage i stalle,. Lokalene ble også brukt av Husmorlaget og Tåsen sanitetsforening, og under krigen også brukt av Tåsen skole. Kommunen overtok eiendommen 1958.

Historikk

Hovedbygningen oppført 1910-11 for Carl Grøndahl. Han skjenket eiendommen, utenom husene og tomten de sto på, for at tomter kunne selges for å få oppført Bakkehaugen kirke. Legatstyret for dette kjøpte 1936 hustomten med bygningene til midlertidig bruk inntil kirke var en realitet.