Baneveien

Baneveien, Godlia, bydel Østensjø, går i halvsirkel fra Låveveien langs Østensjøbanen tilbake til Låveveien. Navn etter forstadsbanen, som ble åpnet i 1926, navnet vedtatt 1927. Villabebyggelse.