Låveveien

Låveveien, Skøyenåsen, bydel Østensjø, fra Tvetenveien (ingen gjennomkjøring) til Haakon Tveters vei. Navn 1917 etter en stor, gammel låve på Søndre Skøyen gård. Hovedsakelig villabebyggelse. Fra Låveveien går Godliasvingen, først som blindvei, som gangvei under T-banen og videre til Damfaret.