Skøyenåsen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Skøyenåsen, bydel Østensjø, boligstrøk nord og øst for Østensjøvannet mellom Oppsal og Godlia, navn etter Skøyen-gårdene. Nordre Skøyen ble kjøpt av Aker kommune 1910 til tomter for småhusbebyggelse. Forstadsbaneforbindelse (Østensjøbanen) 1926; stasjon på T-banen siden 1967. Boligfeltet Skøyen–Oppsal ble utbygd med OBOS-blokker fra 1950-årene og fremover, og fremstår som et moderne boligområde preget av blandingen av blokker og småhus. Før krigen fantes litt villabebyggelse og store åpne jorder som hørte til Søndre Skøyen gård. Noen av de få bygningene som er relativt uendret i forhold til resten av miljøet her, er gårdsbebyggelsen og Østensjø skole. Området som helhet er knapt gjenkjennelig. Skøyenåsen ungdomsskole åpnet 1968.