Østensjø skole

Østensjø skole, Østensjøveien 112, barneskole (1–7). Etter strid om den skulle legges til Manglerud, ble det 1915 besluttet å oppføre skolen på en parsell av Søndre Skøyen gård. Den ble utført i mur med midtbygning og 2 fløyer, 2 etasjer og loftetasje (Kommunearkitekten i Aker), og stod ferdig 1917 og avlastet Abildsø skole og Bryn skole. Skolen ble utvidet med bygning for gymnastikksal og andre spesialrom 1927 (samme ark.). I 1953 ble skolen utvidet med en midlertidig paviljong. Ny gymsal oppført 2012. I gymnastikksalen veggmaleriet «Seierherren» av Bjarne Ness. Skolen ligger fint til nord for Østensjøvannet. Like nord for skolen går blindveien Axel Brinchs vei nordøstover fra Fugleliveien. Brinch (1865–1939) som var ingeniør og eide partiet mellom Fugleliveien og Østensjøveien, satte opp premier til flinke elever ved skolen.

Rektorboligen fra 1930-årene ble revet 2015. I 2018 startet byggingen av to nye bygninger ved skolen. De nye byggene, bygg vest og bygg nord, ble offisiell åpnet 17.august 2021.

Skolen hadde 714 elever i 1930 og 724 elever i 1955, og dette er blant de høyeste elevtallene i skolens historie. Skoleåret 2023/24 hadde skolen 529 elever. Østensjø Skoles Musikkorps ble stiftet 26. september 1926 og var fra starten et rent guttekorps. Korpset var utgangspunktet for Østensjø Janitsjar. Skolen har også kor, Østensjø skolekor.

Under den annen verdenskrig var skolen rekvirert av tyskerne, se Rosenbusch-leiren.