Søndre Skøyen gård

Søndre Skøyen gård, gård med gnr. 144/2, Skøyen allé 20. Gårdstunet med våningshus, drengestue, stabbur og låve er fint bevart, nå omgitt av høyblokker og lavblokker. Før krigen hadde gården store jorder østover mot den daværende trikkelinjen, nå T-banelinjen, og sørover til Skappels vei. Like sør for våningshuset lå det en stor hage med frukttrær, bærbusker og kjøkkenhage. Gårdens drift med korn-, grønnsak- og melkeproduksjon fortsatte til rundt 1950. Da ble mesteparten av eiendommen overtatt av Oslo kommune. Boligbyggingen rundt gården startet i 1964. Under krigen bodde tyske offiserer, antagelig tilknyttet Rosenbusch-leiren, på gården.