Skøyen allé

Skøyen allé, Nordre Skøyen, bydel Østensjø, fra Promenaden til Fugleliveien. Gammel allé på Nordre Skøyen hovedgård, fortsetter forbi Søndre Skøyen gård. Navn vedtatt 1917.

20. Søndre Skøyen gård, privat eid, hele gårdstunet er intakt.