Fugleliveien

Fugleliveien, BrynSkøyenåsen, bydel Østensjø, fra Johan Evjes vei til Haakon Tveters vei. Navnet vedtatt 1917. Villa- og rekkehusbebyggelse. Like nord for Østensjø skole tar blindveien Axel Brinchs vei av nordøstover. Den ble oppkalt 1971 etter ingeniør Axel Brinch (1865–1939), som eide partiet mellom Fugleliveien og Østensjøveien