Johan Evjes vei

Johan Evjes vei, Nordre Skøyen, bydel Østensjø, fra Østensjøveien til Skøyenbakken. Oppkalt 1966 etter komponisten Johan Evje (1874–1962), organist i Østre Aker kirke 1919–47, overlærer ved Østensjø skole 1917–46 og medlem av Aker formannskap 1905–19. 1917–66 ble veien kalt Ringveien. Villabebyggelse.

4. Bryn bedehus.