Skøyenbakken

Skøyenbakken, Bryn–Nordre Skøyen, bydel Østensjø, fra Østensjøveien (innkjøring forbudt) forbi Nordre Skøyen hovedgård, som har adresse til veien, til Peter Aas’ vei. Skøyenbakken er sperret ved der Promenaden begynner. Navnet vedtatt 1917. Villabebyggelse.