Bryn bedehus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bryn bedehus. Foto mars 2023 Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon

Bryn bedehus, reist av Bryn og Omegn Indremisjonsforening 1921-22, ark. Gerhard Røed Henriksen, innviet 23. april 1922. I 1979 ble huset kjøpt av Den Læstadianske Forsamling i Oslo og brukes som deres samlingssted til gudstjenester og møter. Bedehuset består av en hovedbygning og en lavere sidefløy, kledd i panel. På hovedfløyen er en liten barokkpreget takrytter, og inngangspartiet er fremhevet. Stilen har vært kalt nordisk nybarokk med preg av klassisisme.

Det ble bekostet av private bidrag, bevilgning fra Østre Aker menighet, og pantelån i eiendommen. Huset ble bygget med en stor og en liten forsamlingssal med plass til henholdsvis 220 og 80 personer, et kjøkken og vaktmesterbolig. I perioder både brukt som og gikk under navnet Østre Aker menighetshus. Adresse Johan Evjes vei 4. Bygningen er registrert verneverdig hos Byantikvaren.

Den Læstadianske Forsamling i Oslo ble stiftet 31. des. 1960, hører til retningen «De Opprinnelige Apostoliske Lutherske Førstefødte», og oppgir å ha ca. 200 medlemmer (2019).