Barliveien

Barliveien, Nordberg, bydel Nordre Aker, fra Nilserudkleiva til Steingardveien. Navnet vedtatt 1940. Veien ligger i en li med bartrær. Villabebyggelse fra 1950-årene.