Bekkelaget politistasjon

Bekkelaget stasjon i Kongsveien 51, fotografert ca. 1950. Foto: ukjent / Oslo Museum / Creative Commons

Bekkelaget politistasjon, tidligere politistasjon som hørte under Aker politikammer frem til 1949. Den hadde lokaler i Kongsveien 51 fra 1907. Huset som ble kalt «Smedstua», hadde vært en smie som hadde ligget her siden 1890. Politistasjonen som var opprettet i 1890, hadde fra starten av ligget i Kongsveien 79 i 1900 og Solveien 6. Etter at politistasjonen ble nedlagt i 1963, ble den gamle bebyggelsen her revet og erstattet av moderne boliger.