Bekkelagshjemmet

Bekkelagshjemmet, Ekebergveien 122, bydel Nordstrand, sykehjem etablert i 1962, nå i nybygg fra 1989. Sykehjemmet som eies av Bekkelaget menighet, diftes av Kirkens Bymisjon; det har 72 plasser, av disse er 48 langtidsplasser og 24 dagsenterplasser.