Bekkelagskaia

Bekkelagskaia, Bekkelaget, bydel Nordstrand, vei sørover fra rundkjøringen ved Sjursøya, langs Nordre Bekkelagskai til Kolleveien ved Søndre Bekkelagskai. Havneområde.