Billedhuggerløkken

Billedhuggerløkken, løkkenr. 166 og 168 på Bymarken. Navn etter billedhugger og hjulmaker Ole Meyer som eide den 1758–74. På eiendommen lå en stor dam, Billedhuggerdammen, der nå Damstredet og Akersveien møtes. Denne plassen har fått navnet Sigrun Bergs plass. Dammen som ble gjenfylt 1851–52, har gitt Damstredet navn. Wergeland bodde fra 1839 til 1841 i Meyers hus, i dag Damstredet 1. Løkken gikk inn i Westye Egebergs løkke «Udsikten». En vassedam er anlagt på plassen.