Birch-Reichenwalds gate

Birch-Reichenwalds gate, Sandaker, bydel Sagene, fra Sandakerveien til Borger Withs gate. Oppkalt 1901 etter Christian Birch-Reichenwald (1814–91), ordfører i Christiania 1846 og 1862–66, og hans sønn, Peter Birch-Reichenwald (1843–98), ordfører 1888–89, borgermester fra 1895.

Bygninger m.m.:

2 a–h. Tre blokker som sammen med fire i Sandakerveien (101a–f) tilhører OBOS-borettslaget Lillohagen med 275 leiligheter, oppført 2011–15 (ark. 4B Arkitekter AS).

6–34. Fem OBOS-blokker øst for Grefsenveien som sammen med to blokker med adresse Grefsenveien 35–45 ilhører Storo borettslag, oppført 1946–48.

25. Enetasjes forretningsbygg mellom blokkene i Frederik Glads gate og Nils Huus’ gate. Her hadde Oslo Samvirkelag avd. 83 Snarkjøp (selvbetjeningsbutikk) fra 1953, senere diverse virksomheter, bl.a. glassmester- og innramningsforretning, nå møbelforretning og yogastudio.