Bjølsen gård

(Omdirigert fra Bjølsen (gård))
Søndre Bjølsen gård. Foto: Szacinski, Hulda / Oslo Museum

Bjølsen, gård med gnr. 56/1, hadde adressen Bjølsengata 22 (Søndre Bjølsen) og 22b (Nordre Bjølsen). Gården, der det var to våningshus og flere uthus, lå derSarpsborggata 2 og 4 og Stavangergata 23, 25 og 27 ligger nå. Navnet kommer av norrønt Bjorðsin, siste ledd er vin, eng, første ledd er utolket.

Gården nevnes første gang 1351. Den var delt i to bruk. I begynnelsen av 1600-tallet var de skattfrie, fordi den ene oppsitter var skysskaffer og den andre «Kongens kullbrenner». I 1629 ble den ene gården utlagt til bymark, mens den andre, gnr. 56/1, fortsatt var krongods til 1650. Gården hadde 1771 fem husmannsplasser, hvorav Smedstuen, Holstein og Bordstuen er navngitt.

Gården ble oppdelt, særlig på 1800-tallet. Statsminister Jens Bratlie bodde på Sønde Bjølsen, som den gang hadde adressen Bjølsengata 20. Til gården hørte et stort parkområde (Bjølsenparken).

I 1912 kjøpte Frelsesarmeen våningshuset på Søndre Bjølsen og brukte det fra 1913 som gamlehjem under navnet «Kveldssol». Nordre Bjølsen ble fra da av kalt Bjølsen gård. Eiendommen ble ervervet av Oslo kommune i 1936. Gårdsbebyggelsen stod til begynnelsen av 1970-årene, da den ble revet for å bli erstattet av hybelblokkene i Stavangergata og Sarpsborggata for ansatte ved Ullevål sykehus. Noen forstøtningsmurer ved Holmestrandgata og lindealleen i Bjølsenparken, som førte opp til gården, minner fremdeles om at det her lå et gårdsanlegg.