Bjørndalsjordet

Bjørndalsjordet, Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand, blindvei nordover fra Bjørnåsveien. Navn fra 2015 etter Bjørndal gård, utbygd med i alt 26 eneboliger og 66 rekkehus.