Bjørnåsveien

Bjørnåsveien, Bjørndal, bydel Søndre Nordstrand, sidevei vestover fra Slimeveien. Veien går over en ås som i nyere tid gjerne blir kalt Bjørnåsen. Det opprinnelige navnet er Slimeåsen. Veien ble navnsatt i 1985. Sørover fra Bjørnåsveien går Mina Beiteplukks vei .

Byninger m.m.:

124. Buddhisttempelet Karma Tashi Ling, buddhistisk senter (dharmasenter) tatt i bruk i 2015 (ark. Per Marlow).

126. Seterbråten skole.