Seterbråten skole

Seterbråten skole, Bjørnåsveien 126, barneskole (1–7), bygd 1997, innviet november 1998 (ark. Didrik Hvoslef-Eide). Ny skolegård og uteområde etablert 2010. Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med psykisk utviklingshemming. Ved oppstarten i skoleåret 1997/98 hadde skolen 135 elever. Skoleåret 2023/24 hadde skolen 343 elever.

Skolen er oppkalt etter plassen Seterbråten.

Referanser til denne artikkelen

Bjørnåsveien