Blåsbortveien

Blåsbortveien, Tåsen, bydel Nordre Aker, villavei fra Maridalsveien til Tåsenveien. Navn 1919 etter husmannsplassen Blåsbort. Fra B låsbortveien til Carl Grøndahls vei går Ustvedts vei.