Blindeinstituttet

Blindeinstituttet, institusjon etablert på Hegdehaugen i 1861. 1863–67 leide instituttet løkken BellevueTøyen. Generalkonsul Peter Petersen skjenket Blindeforeningen en stor tomt, en del av den gamle Wedøe-løkken. Arkitekt H. E. Schirmer tegnet det nye insituttet, som i 1867 sto ferdig på tomten der dagens Frederik Stangs gate og Bygdøy allé møtes. I 1896 ble skolen overtatt av staten og kalt Christiania offentlige Blindeskole. Eiendommen ble utparsellert og nye gater anlagt. Staten skaffet ny tomt på Huseby i Vestre Aker. Men pga. krigen ble ikke det nye anlegget innviet før i 1959. Det gamle instituttet ble revet da gården med Gimle kino skulle bygges.