Bloksberg

Bloksberg, løkke frasolgt løkken Uranienborg 1855. Kjøper var apoteker Harald Thaulow (1815–81), far til maleren Frits Thaulow (1847–1906). Apoteker Thaulow solgte eiendommen i 1872. Våningshuset, Skovveien 35, ble revet 1965.