Blytts gate

Blytts gate med portstuene, 2024. Foto: Aslak Malmåsen/Oslo byleksikon

Blytts gate, Sofienberg, bydel Grünerløkka, fra Trondheimsveien til Sars’ gate. Oppkalt 1897 etter botanikeren professor Mathias Numsen Blytt (1789–1862), som utgav Norges Flora (første bind kom 1861).

På hver side av gaten ligger de to vestre portstuene til Tøyen hovedgård, oppført i 1820-årene; to små empire-bygninger av pusset tegl og halvvalmete tak. Restaurert omkring 1920 (ark. Holger Sinding-Larsen). Den ene portstuen er nettstasjon for Hafslund, den andre ikke i bruk.