Bogstadskolen

Bogstadskolen, tidligere småskole ved Strøm, Sørkedalen nord for Bogstad, opprettet 1913, nedlagt 1933. Senere lokale for idrettsklubben Bogstadkameratene, i dag restaurert og skal brukes av skoler. Eid av Oslo kommune.