Strøm (plass)

Strøm, plass med gnr. 13/36, Sørkedalen, ved Sørkedalsveien nord for Bogstad. Tidligere forvalterbolig for Bogstad. Utskilt etter 1903. Tilhører Oslo kommune.